Aktuell Info

Akut stängning vecka 51

Meddelandet postat 2022-12-20

Tisdag 20/12 och onsdag 21/12 måste vi tyvärr hålla stängt pga akut smittsam sjukdom. 

Istället planerar vi om med mottagning i mellandagarna onsdag 2022-12-28 kl 13-18. 

Uppstår stora svårigheter för dig, tex att du inte hinner få ditt vaccin innan avresa i julhelgen, så kan du prova att maila oss epost@vaccinludvika.se.

Det kan finnas möjlighet till speciallösningar i särskilda fall. 


INFLUENSAVACCINERING

Meddelandet postat 2022-10-31

Tisdag 8/11 börjar vi vaccinera mot säsongsinfluensan. Drop-in gäller som vanligt och vi vaccinerar under hela influensasäsongen. För dig som tillhör någon av riskgrupperna som rekommenderas influensavaccin är vaccinet gratis på vårdcentralerna. Information om vaccinet och vilka som räknas som riskgrupp vg se länken

https://www.1177.se/Dalarna/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-influensa/


Hos oss kostar alltid influensavaccineringen eftersom regionens subventioner inte omfattar de privata vaccinationsmottagningarna. Priset är 250 kr. Alla som önskar vaccinera sig är välkomna, och givetvis är även du som tillhör riskgruppen välkommen om du föredrar att komma till Vaccinationsbyrån.


Några har hört av sig om tidigarelagd influensavaccinering eftersom de åker utomlands för långtidsvistelse. Vi har vaccin på lager så det går att få även under vecka 44. 

Bältrosvaccin 

Meddelandet postat 2022-05-15

Bältrosvaccin efterfrågas allt mer. Folkhälsomyndigheten har gjort en bra sammanställning av

fakta om både sjukdomen och vaccinerna, vg se länken

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/baltros/ 

Nu finns alltså två olika vacciner att erbjuda.

ZOSTAVAX: Endosvaccin. Kom till Sverige 2013. Kostar 1500 kr. 

Shingrix: Två doser behövs, 2 månaders intervall, max 6 månaders mellanrum. Kom till Sverige 2020. Kostar 2000 kr per dos. 

Vaccinerna skiljer sig åt främst då det gäller effektiviteten, och förstås priset. 

Vi har båda vaccinerna på lager, så drop-in går bra. Det går även bra att maila oss veckan före om du vill reservera en dos. Då riskerar du inte att vaccinet tagit slut då det är din tur. 

PNEUMOKOCKVACCINERNA


Frågorna om pneumokockvaccinering dominerar just nu. Vem ingår i riskgrupperna och vilket vaccin rekommenderas? Tyvärr finns en viss skillnad mellan de olika regionernas rekommendationer. Medicinska studier stödjer dock i nuläget inte allmän vaccinering av vuxna med en kombination av Pneumovax och Prevenar13. En utmärkt sammanfattning finns hos Smittskyddsenheten i Region Kalmar

https://www.regionkalmar.se/globalassets/dokument/politik-och-paverkan/demokrati-och-insyn/foreskrifter-och-styrande-dokument/avgifter/riktlinje-for-pneumokockvaccination-av-vuxna-201102.pdf


Alla som är 65 år eller äldre ingår i gruppen ”ökad risk” och rekommenderas vaccinering med Pneumovax, i normalfallet en dos utan upprepning. Till gruppen som rekommenderas Pneumovax tillhör också personer med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom med nedsatt lungfunktion, kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, svårbehandlad diabetes, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen, alkoholism, svetsare samt personer med fetma med BMI >40.

För gruppen ”mycket ökad risk” rekommenderas båda pneumokockvaccinerna Pneumovax och Prevenar13. I denna grupp ingår personer med gravt nedsatt immunförsvar, nedsatt mjältfunktion, njursjukdomen nefrotiskt syndrom, cochleainplantat (vid dövhet), likvorläckage (ryggmärgsvätska), cystisk fibros samt ibland vid reumatisk sjukdom.

Detta inlägg postades i Okategoriserade den 21 april, 2020.

VÄNTRUMMET


Vill du inte sitta i väntrummet? Tag en nummerlapp och en SMS-lapp. Skicka oss ett SMS och skriv in ditt könummer. Vänta utomhus eller i bilen. Vi SMS:ar tillbaka då det är din tur.

Detta inlägg postades i Okategoriserade den 24 mars, 2020.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Öppettider

Alltid Drop in


Maj 2023


Tis 2/5 kl 18-20

Ons 3/5 kl 13-17

Tis 9/5 kl 18-20

Ons 10/5 kl 13-17

Tis 16/5 kl 18-20

Ons 17/5 kl 13-17

Tis 23/5 kl 18-20

Ons 24/5 kl 13-17

Tis 30/5 kl 18-20

Ons 31/5 kl 13-17


Juni 2023


Tis 6/6 kl 13-17 OBS

Ons 7/6 kl 13-17

Tis 13/6 kl 18-20

Ons 14/6 kl 13-17

Tis 20/6 kl 18-20

Ons 21/6 kl 13-17

Tis 27/6 kl 18-20

Ons 28/6 kl 13-17

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.